ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข(32 อัตรา) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล(4 อัตรา) และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(7 อัตรา)