ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูงเชื่อมระบบกับระบบ HosXp) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)