ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน