ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องบำบัดรักษาด้วยความร้อนอินฟาเรด(Infrared Therapy Unit)จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)