ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ยูนิตทำฟันเฉพาะทางพร้อมติดตั้งระบบ ultra sonic generator แบบ piezo electric โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)