ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)