ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รวมทุกตำแหน่ง 29 อัตรา