ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง พร้อมควบคุมสัญญาณภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)