ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)