ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ่ายค่าจ้างตามผลปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล(ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล ๕๐ พรรษาฯ ปตท. ส.เขมราฐ