ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูงเชื่อมระบบกับระบบ HosXp โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๖ เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗