ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อเครื่องบำบัดรักษาด้วยความร้อนอินฟาเรด (Infrared Therapy Unit) โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗