ชุดเครื่องมือผ่าตัดไทรอยด์  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ชุด