ชุดครื่องมือผ่าตัดกระดูก ใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด