ชุดครื่องมือผ่าตัดกระดูก พื้นฐาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด