รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ่ายค่าจ้างตามผลปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)