ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)