ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูุกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานธุรการและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้