ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้