ประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด