ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระเเทกแบบ Focus จำนวน ๑ เครื่อง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗