นำเสนอ และออกบูธ แสดงผลงานโรงพยาบาลต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยใช้จุลินทรีย์ EM ในการตรวจประเมินการจัดขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2566

นำเสนอ และออกบูธ แสดงผลงานโรงพยาบาลต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยใช้จุลินทรีย์ EM ในการตรวจประเมินการจัดขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ พิมพ์โคตร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เข้าร่วมนำเสนอ และออกบูธ แสดงผลงานโรงพยาบาลต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยใช้จุลินทรีย์ EM ในการตรวจประเมินการจัดขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2566 โดยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวโดย วัชรี วิเศษรุ่งเจริญ

ภาพโดย เอก แจ้งคล้อย